Financieel

In februari 2012 is de stichting opgericht en dat jaar is voornamelijk gebruikt voor het bouwen van de website (in drie talen) en voor het bouwen aan ons netwerk (op medisch gebied, OI-achterban, pers, etc.). Fondsenwerving startte in januari 2013 met de ScanCoveryTrail.

Voor de Staat van Baten en Lasten 2012 klik je hier.

Voor de Balans 2012 klik je hier.

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2013 klik je hier.

Voor het jaarverslag 2013, klik je hier.

Voor enkel het financiële gedeelte uit het jaarverslag 2013, klik je hier.

Voor het jaarverslag 2014, klik je hier.

Voor enkel het financiële gedeelte uit het jaarverslag 2014, klik je hier.

Voor het jaarverslag 2015, klik je hier.

Voor enkel het financiële gedeelte uit het jaarverslag 2015, klik je hier.

Voor het jaarverslag 2016, klik je hier.

Voor enkel het financiële gedeelte uit het jaarverslag 2016, klik je hier.

Voor de begroting voor 2017, klik je hier.

Voor het jaarverslag 2017, klik je hier.

Voor de begroting van 2018, klik je hier.