Osteogenesis Imperfecta en vermoeidheid
 (Harsevoort A, Isala Clinics / NL. Einddatum van het project: 2017)

Het lijkt erop dat mensen met OI meer vermoeidheid ervaren dan de reguliere populatie. Daarom heeft het Expertisecentrum voor OI onderzocht of er een aantoonbaar verband bestaat tussen OI en vermoeidheid, waarbij 99 volwassen patiënten met OI betrokken zijn. Deze inzichten kunnen helpen nieuwe behandelingsprotocollen te ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van leven voor deze groep mensen te verbeteren.

Resultaat

Resultaten van de studie bevestigen de hypothese dat de ernst en impact van vermoeidheid bij mensen met OI groter is dan bij de algemene gezonde populatie. Interessant genoeg was de score niet erg variabel tussen mensen met verschillende OI-typen of tussen mensen van verschillende geslacht en leeftijdsgroepen. Omdat vermoeidheid vaak door mensen met OI wordt verhoogd als een factor die hun kwaliteit van leven aanzienlijk verlaagt, zou deze uitkomst een belangrijke indicator kunnen zijn die de kwaliteit van zorg voor OI-patiënten weerspiegelt.

Meer informatie is hier beschikbaar.