Care4BrittleBones zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met OI

Fiscaal voordelig geven

ANBI

Care4BrittleBones is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI, kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan, variërend van een simpele overboeking tot een door de notaris opgemaakte officiële schenkingsakte of via een testament.

Eenmalige schenking aan de stichting Care4BrittleBones

Je wilt een bedrag in geld ‘éénmalig’ schenken aan een erkend goed doel, maar wel zó dat je ook nog fiscaal voordeel hebt. Je maakt het bedrag gewoon over op de rekening van de instelling die je wilt steunen. Het dagafschrift van je bank of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus.

Schenkingen zijn aftrekbaar  in box 1: inkomsten uit werk en woning. Een schenking valt onder de zogenaamde persoonsgebonden aftrek. Indien je gedurende het gehele kalenderjaar een partner hebt, worden de giften samengevoegd. De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met eventuele aftrekposten.

Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. Je dient minimaal 1% van het ‘verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ (met een minimum van 60 euro) weg te geven om voor aftrek in aanmerking te komen. Maximaal mag je 10% van het ‘verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ in aftrek brengen. Indien je een partner hebt wordt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen. Meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Schenken met belastingvoordeel

Als je van plan bent te doneren aan onze stichting dan kun je eenvoudig profiteren van belastingvoordeel. Je kunt jouw donaties aan Care4BrittleBones verhogen zonder dat het je geld kost. Maak je gift volledig aftrekbaar en zet hem om in een periodieke schenking. Dit scheelt vaak zoveel dat je voor hetzelfde geldbedrag (bijna) het dubbele kan schenken.

Als je schenkt aan goede doelen heb je recht op een aftrekpost, maar alleen als je jaarlijks meer schenkt dan één procent van je inkomen. Daardoor kunnen veel donateurs uiteindelijk toch niets aftrekken. Dat verandert als je je schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Je giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum.

Rekenvoorbeelden

Betaal je 52% belasting? Schenk je bijvoorbeeld € 200, dan kost je dat mét een schenkingsovereenkomst maar € 96. Betaal je 42% belasting?  Dan kost dezelfde schenking met schenkingsovereenkomst maar € 116.

Hoe regel je een periodieke schenking?

Wat vroeger alleen kon bij de notaris, kunnen we nu ook zelf regelen. Door een wetswijziging per 1 januari 2014 hoef je voor een periodieke schenking namelijk geen notariële akte meer te laten opmaken. Je hoeft alleen onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar: Care4BrittleBones, Het Kerkehout 3a, 2245 XM Wassenaar.

Link naar de Overeenkomst Periodieke Giften.

Hoe trek ik mijn bijdrage af van de belasting?

Zodra je schenkingsovereenkomst door Care4BrittleBones is ingevuld en geretourneerd, kun je je sponsorbijdrage aftrekken. Bij de aangifte inkomstenbelasting vul je jouw sponsorbijdrage in bij de aftrekposten van de periodieke giften. Ook kun je je teruggave via een voorlopige teruggaaf maandelijks ontvangen.

Wat je verder moet weten

  • Een schenkingsovereenkomst wordt bij voorkeur opgesteld voor een onbepaalde periode, maar voor minimaal vijf jaar, uiterlijk eindigend bij het overlijden.
  • Indien de betaling van de vermelde bijdrage eerder dan de minimaal verplichte vijf jaar wordt stopgezet, moet het belastingvoordeel met terugwerkende kracht worden terugbetaald aan de belastingdienst.

Meer informatie: Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@care4brittlebones.org. Voor fiscale vragen over schenkingen kan je ook bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl

Nalantenschappen/legaten bestemmen voor de stichting Care4BrittleBones

Als je besluit om een deel van je nalatenschap te bestemmen voor Care4BrittleBones, dan mag je ervan verzekerd zijn dat je geld terechtkomt waar het heel hard nodig is: de kwaliteit van leven verhogen van mensen met de broze botten ziekte OI. Je nalatenschap kan die kwaliteit van leven een aanzienlijke boost geven.