Care4BrittleBones zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met OI

Onderzoeksdoelen

Wij geloven dat gezonde competitie in onderzoek leidt tot betere resultaten voor mensen met OI. We hebben daarom gekozen om te selecteren welke OI-onderzoeksprojecten financiering ontvangen op basis van “concurrerende” jaarlijkse voorstelrondes.
Aan het begin van elke voorstelronde houdt Care4BrittleBones zich bezig met zijn brede, internationale groep van professionals die betrokken zijn bij OI-onderzoek door het sturen van een ‘Call4Proposals’, met het uitnodigen van onderzoeksvoorstellen die binnen een bepaalde deadline moeten worden ingediend. De oproep wordt gepubliceerd op de relevante gespecialiseerde websites en wordt rechtstreeks naar ons netwerk van 900 OI-onderzoekers wereldwijd verzonden. De reikwijdte is zeer open, waardoor vrijwel alle onderwerpen (zoals orthopedisch, genetisch, pediatrisch, psychologisch) kunnen worden voorgesteld. In de toekomst zal Care4BrittleBones ook gerichte voorstellen overwegen.

Na de indieningstermijn worden alle voorstellen gepresenteerd aan onze wetenschappelijke en OI-adviesraden, die ons helpen om keuzes te maken die zowel de slimste zijn vanuit een wetenschappelijk oogpunt als beantwoorden aan de behoeften en prioriteiten van mensen met OI. De leden van beide adviesraden bestuderen de ingediende voorstellen en geven aanbevelingen over welke voorstellen Care4BrittleBones moet financieren. De uiteindelijke beslissing door het Care4BrittleBones bestuur is sterk gebaseerd op het advies van de adviesraden.