Care4BrittleBones zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met OI

Verantwoording

Goede doelen zijn volledig verantwoording verschuldigd aan donoren en de samenleving over hun manier van werken, inclusief het financieel beheer.

Stichting Care4BrittleBones streeft naar volledige transparantie. We voldoen volledig aan alle toepasselijke regels en voorschriften, inclusief data privacy regels.

Daarom delen we onze jaarverslagen, langetermijnstrategie en andere belangrijke documenten op deze pagina.

Stichting Care4BrittleBones:

  • Is erkend als ANBI
  • Heeft zich aangesloten bij de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland
  • Is toegetreden tot het CBF, Centraal Beheer Fondsenwerving, die de naleving jaarlijks grondig beoordeelt en onze donoren extra zekerheid biedt.