Care4BrittleBones zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met OI

Transparantie

Transparantie

Stichting Care4BrittleBones streeft naar volledige transparantie. Wij vinden dat iedereen die zich samen met ons inzet voor onderzoek voor OI (als vrijwilliger, donateur of op welke andere manier dan ook) het recht heeft om te weten, hoe onze stichting is opgezet, hoe wij werken en wat er gebeurd met de opbrengsten uit fondsenwervende acties of donaties. 

Doelstellingen

     Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar Osteogenesis Imperfecta om de kwaliteit van leven van mensen met Osteogenesis Imperfecta te verbeteren.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1. Het werven van fondsen;

2. Het financieren van onderzoek en activiteiten gerelateerd aan onderzoek;

3. Bij te dragen aan impactvol onderzoek door het ontwikkelen van prioriteiten en strategieën voor het verbeteren van Osteogenesis Imperfecta, het ondersteunen van samenwerking en het delen van kennis over Osteogenesis Imperfecta en het ondersteunen van onderzoek in de breedste zin van het woord;

4. Het informeren van relevante doelgroepen. 

Kamer van Koophandel

Uittreksel laatste versie: Juli 2019

Statuten

Laatste update September 2017

ANBI / CBF

Stichting Care4BrittleBones is sinds zijn oprichting erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Stichting Care4BrittleBones heeft tevens een formeel erkend goed doel van het CBF (Centraal Beheer Fondsenwerving).

Beloningsbeleid

De stichting werkt alleen maar met vrijwilligers met 1 uitzondering. De directeur ontvangt een vergoeding op basis van de beloningsregeling van branchevereniging Goede Doelen Nederland, welke sinds 2005 van kracht is.