Care4BrittleBones zet zich in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met OI

Visie

Care4BrittleBones is een organisatie die zich inzet voor een betere kwaliteit van leven voor voor mensen met OI door middel van onderzoek. Het is een internationaal georiënteerde stichting met wortels in Nederland. Opgericht in 2012 door familie en vrienden van een kind met OI (Dagmar en Peter Mekking en Jacqueline Hornman), is de stichting snel uitgegroeid tot de grootste fondsenwervende organisatie voor OI-onderzoek in Europa.

De Care4BrittleBones-organisatie bestaat uit vijf groepen / teams die cruciaal zijn voor inbreng, advies en het uitvoeren van de activiteiten van Care4BrittleBones:

  1. Het Care4BrittleBones bestuur
  2. Het core-team van Care4BrittleBones
  3. De twee adviesraden
  4. Onze ambassadeurs
  5. Onze netwerkpartners (patiëntenorganisaties in de verschillende landen)

De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door:

  • fondsen te werven;
  • financiering van onderzoek en activiteiten die onderzoek mogelijk maken;
  • bijdragen aan impactvol onderzoek door het ontwikkelen van prioriteiten en strategieën voor het verbeteren van Osteogenesis Imperfecta ter ondersteuning van samenwerking en kennisuitwisseling met betrekking tot Osteogenesis Imperfecta en ter ondersteuning van onderzoek in de ruimste zin;
  • belanghebbenden informeren door publicaties uit te geven.